NazwaTypDataOperacja
Rozporzadzeniedokument2018-01-16MODYFIKACJA
Rozporzadzeniedokument2018-01-16MODYFIKACJA
Rozporzadzeniedokument2018-01-16MODYFIKACJA
brak danychel. menu2018-01-16MODYFIKACJA
Rozporzadzeniedokument2018-01-16UTWORZENIE
brak danychel. menu2018-01-16MODYFIKACJA
brak danychel. menu2018-01-16MODYFIKACJA
Afrykański pomór świń - zasady postępowania el. menu2018-01-16MODYFIKACJA
brak danychel. menu2018-01-16MODYFIKACJA
Decyzja Wójta Gminy Płoskinia umarzająca postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 12.12.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW Pierzchały"el. menu2018-01-16MODYFIKACJA
brak danychel. menu2018-01-16MODYFIKACJA
Zawiadomienie Wójta Gminy Płoskinia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie zakładu magazynowania zbóż- składającego się z 4 obietów magazynowych, suszarni na zboże, budynku socjalno-laboratoryjnego, wagi samochodowej oraz wiat składowych, dróg i placów manewrowych, obiekt gromadzenia odpadów stałych oraz innych mniejszych elementów zagospodarowania terenuel. menu2018-01-16MODYFIKACJA
brak danychel. menu2018-01-16MODYFIKACJA
Zawiadomienie Wójta Gminy Płoskinia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie zakładu magazynowania zbóż-składającego się z 3 obiektów magazynowych, suszarni na zboże, 2 silosów, wagi samochodowej oraz wiat składowych, dróg i placów manewrowych, obiekt gromadzenia odpadów oraz innych mniejszych elementów zagospodarowania terenu"el. menu2018-01-16MODYFIKACJA
brak danychel. menu2018-01-16MODYFIKACJA
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach braku zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie fermy indyków na działce nr 7/41 w miejscowości Jarzębiec, gmina Płoskinia"el. menu2018-01-16MODYFIKACJA
brak danychel. menu2018-01-16MODYFIKACJA
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach braku zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie fermy indyków na działce nr 148 i 149 w miejscowości Chruściel, gmina Płoskinia"el. menu2018-01-16MODYFIKACJA
brak danychel. menu2018-01-16MODYFIKACJA
Zawiadomienie o wszęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW Pierzchały"el. menu2018-01-16MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>