NazwaTypDataOperacja
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Pchrony Rolnictwa i Nasiennictwa w Olsztynie oddział w Braniewie dotycząca komunikatów sygnalizujących sposoby i twermint zwalczania: Skrzypionek w uprawach pszenicy ozimej, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, plamistości siatkowej jęczmienia, rynchosporiozy zbóż, sprzypionek w uprawach jęczmienia jarego.el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie w związku z wystąpieniem afrykańskiego poboru świń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
ANR - Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Zawiadomienie- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałający na wniosek Firmy ProRoad Projektowanie i Roboty Drogowe mgr inż. Marcin Stienss w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia " Przebudowa drogi gminnej na odcinku Giedyle-Robuzy wraz z przebudową przepustu"el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zniesieniu częściowych restrykcji w przetrzymywaniu drobiu el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających na wniosek Gospodarstwa Rolnego Władysław Raubo Cieszęta 8, 14-520 Pieniężno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnymi zbiornikami o pojemności V=3 x 6.700 l wraz z przyłączem do stacjonarnej systemowej suszarni ziarna"el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej" w msc. Płoskinia na działkach nr 38/6, 38/7el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej na dz. ewidencyjnych nr 38/6 oraz 38/7 w obrębie Płoskinia w miejscowości Płoskinia, gmina Płoskinia.el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieciel. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Informacja o udzielaniu bezpłatnej porady prawnej w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"el. menu2018-02-23MODYFIKACJA
Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).el. menu2018-02-23MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>