Dane adresowe urzędu


Informacja

 

Urząd Gminy w Płoskini informuje ;

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku, oraz  art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.),                                                   

 Wójt Gminy Płoskinia realizuje zadanie dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Od dnia 15 stycznia 2021 roku uruchomiona została infolinia pod numerami: 55 620 86 00 w celu umawiania dowozu do punktów szczepień.

 

 

 

 

K O M U N I K A T

Wójta Gminy Płoskinia

w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Płoskinia


Szanowni Państwo!

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Płoskinia oraz pracowników Urzędu Gminy Płoskinia w związku z rosnącym ryzykiem zakażenia koronawirusem działalność Urzędu Gminy Płoskinia zostaje ograniczona od dnia 12 października 2020 r. do odwołania w zakresie obsługi interesantów.

Urząd Gminy w Płoskini zostaje zamknięty dla Interesantów

 

Wszystkie urzędowe sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, mailową, listownie oraz wykorzystując platformę internetową ePUAP.

Wnioski można również wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu od strony parkingu.

 

Sprawy pilne wymagające bezpośredniego kontaktu będą załatwiane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu przez telefon z urzędnikiem

 

Urząd Stanu Cywilnego – obsługuje interesantów wyłączenie w sprawach: rejestracji dziecka urodzonego, rejestracji zgonu, zawarcia małżeństw i innych, interesanci będą przyjmowani po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Kontakt;  e- mail; usc@ploskinia.eu, tel. 55 620 86 07

Praca kasy w Urzędzie Gminy zostaje zawieszona do odwołania, wszelkie  płatności należy dokonywać w formie bezgotówkowej lub wpłaty w banku na konto Urzędu Gminy Płoskinia

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy,

Oddział Braniewo, Filia Płoskinia

Podatki i opłaty:  42 8313 0009 0050 8290 2000 0010

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  79 8313 0009 0050 8290 2000 0120

Kontakt do Urzędu Gminy:

e-mail; ugploskinia@braniewo.net.pl

Sekretariat;   tel. 55 620 86 00


 

Przypominamy, że jeżeli ktoś ma podejrzenie że może być zarażony koronawirusem powinien najpierw skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją Sanepidu.

W żadnym wypadku nie powinniśmy przychodzić do przychodni zdrowia. Możemy w ten sposób zarazić inne osoby.

Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie możemy dzwonić pod numer: 55 243 25 45

Numery telefonu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie pełniące dyżur całodobowo:

604 218 685
502 250 764
509 805 750

Całodobowo działa także linia telefoniczna, uruchomiona przez NFZ- 800-190-590.

Aktualne zasady i ograniczenia - COVID -19URZĄD GMINY W PŁOSKINI

PŁOSKINIA 8

14-526 PŁOSKINIA

Tel. 55 620 86 00

Fax. 55 620 86 02

 

 

e-mail : ugploskinia@braniewo.net.pl

www.ploskinia.eu

ePUAP: epuap.gov.pl

Adres skrzynki do doręczeń: /bbnqn51836/skrytka

NIP: 582-000-49-33

REGON: 000546006

 

 

GMINA PŁOSKINIA

NIP 582-162-37-10

REGON: 170748034

 

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać

w kasie urzędu  do godziny 13.00

lub na konto

Urzędu Gminy Płoskini :

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Oddział Braniewo

Filia Płoskinia 

Nr: 42831300090050829020000010

 

 

 

Wykaz numerów telefonów

 

 

1. Sekretariat;                                                                                             55 620 86 00                

2. Wójt Gminy;                                                                                            55 620 86 01 

3. Fax;                                                                                                          55 620 86 02 

4. Księgowość;                                                                                           55 620 86 11

5 Skarbnik Gminy;                                                                                      55 620 86 04          

6. Referat Inwestycji;                                 

    Stanowiska; Kierownik referatu,                                                  55 620 86 05

    Wymiar podatku i opłat                                                                  55 620 86 05

    Zarządzanie środkami trwałymi i gospodarka odpadami                55 620 86 05

    Rolnictwo i środowisko                                                                  55 620 86 05

    Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne           55 620 86 03

    Działalność gospodarcza, bezrobocie,promocja, turystyka, sport 55 620 86 03

8. Księgowość, windykacja;                                                            55 620 86 06

9. Ewidencja ludności, dowody osobiste;                                      55 620 86 07

10. Sekretarz Gminy;                                                                      55 620 86 08

11. Kasa;                                                                                          55 620 86 09

12. Księgowość szkół;                                                                    55 620 86 10

13. USC;                                                                                          55 620 86 07                   

 

 

    

 UWAGA!  ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Płoskini informuje, że od dnia 01.01.2020 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

 z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Urząd Gminy Płoskinia
Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia

 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Oddział Braniewo

Filia Płoskinia

79 8313 0009 0050 8290 2000 0120

 

 

INFORMACJA - dyżur dzielnicowego

Wójt Gminy Płoskinia informuje, iż w każdy

wtorek w godz. od 10,00 do 12,00

w Zamiejscowym Punkcie Przyjęć w Płoskini mieszczącym się

w Ośrodku Zdrowia w Płoskini

będzie dyżurował dzielnicowy

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Test Testowy
(2003-05-27 14:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2021-01-15 10:45:49)