Ewidencje ogólnodostępne

 

Placówek oświatowych
ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy Płoskinia

Działalności gospodarczej
ewidencję prowadzi samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej, promocji
gminy i sportu
Zezwoleń na zbiórki publiczne
 ewidencję prowadzi Urząd Stanu Cywilnego

Zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
ewidencję prowadzi Referat Finansowy

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Korneluk
(2003-06-23 09:14:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2017-11-13 11:10:19)