Wójt Gminy Płoskinia zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Płoskinia do zgłaszania opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Płoskinia: w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2022 roku”

Do pobrania:

- informacje o przeprowadzeniu konsultacji

- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

- formularz

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Korneluk
(2021-02-02 11:16:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2022-02-03 10:44:34)