Informujemy, iż Wykonawca zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191) ma prawo przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) https://efaktura.gov.pl/  wspierającej proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2020-10-14 09:20:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2020-10-14 09:20:28)