II Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Płoskini