Termin składania; 14.03.2018 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Płoskinia - Działka nr 272