Sprawozdania finansowe i opinie RIO za 2018 rok

ZARZĄDZENIA WÓJTA

Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 19 października 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018r

Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2018r

Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 15  maja 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2018r

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2017r

 

UCHWAŁY RIO

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 04.09.2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Płoskinia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoskinia I półrocze 2018 roku.

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 02.02.2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Płoskinia na 2018 rok.

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia  02.02.2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płoskinia na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028 oraz uchwały budżetowej na rok 2018.

 

SPRAWOZDANIA I INFORMNACJE

Informacja o przebiegu  wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018r.

Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018r.

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018r.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2018-02-09 10:54:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2018-10-23 13:12:53)