Termin składania 23.11.2017 - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płoskinia w roku 2018