Wykonanie zaplecza socjalnego wraz z kotłownią olejową w budynku OSP w Płoskini

Wójt Gminy Płoskinia zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia "Wykonanie zaplecza socjalnego wraz z kotłownią olejową w budynku OSP w Płoskini"

Do pobrania;

1. Zaproszenie

2. Informacja o przedmiocie zamówienia

3. Formularz oferty

4. Wykaz robót budowlanych

5. Projekt umowy

6. Przedmiar

7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wytworzył:
Zbigniew Kowalski - Wójt Gminy
(2017-10-02)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-10-02 11:12:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2017-10-13 11:13:13)