Termin składania; 15.09.2017 - Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Długoborze