Termin składania; 10.08.2017 -Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Płoskini ETAP II