Termin składania; 20.07.2017 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Działka nr 252 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Płoskinia Działka nr 241, Gmina Płoskinia. CZĘŚĆ I - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Działka nr 252.