Termin składania; 13.07.2017 Remont drogi dojazdowej do pól obręb Dąbrowa o długości 1,2 km