Termin składania; 13.06.2017 - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Płoskinia - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chruściel - Działka nr 242