Termin składania; 13.06.2017 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Działka nr 252 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Płoskinia Działka nr 241, Gmina Płoskinia