Przebudowa drogi w m. Wys. Braniewska zlokalizowanej na dz. nr 27, 12/27, 309

Wójt Gminy Płoskinia zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia "Przebudowa drogi w m. Wysoka Braniewska zlokalizowanej na dz. nr 27, 12/27, 309"

Do pobrania;

1. Zaproszenie

2. Informacja o przedmiocie zamówienia

3. Formularz oferty

4. Wykaz robót budowlanych

5. Projekt umowy

6. Dokumentacja rzeczowo-finansowa, kosztorys ślepy z przedmiarem, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlany

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wytworzył:
Zbigniew Kowalski - Wójt Gminy
(2017-05-15)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-05-15 10:32:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2017-05-30 14:28:38)