Remont dachu i elewacji na budynku Urzędu Gminy

Wójt Gminy Płoskinia zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia "Remont dachu i elewacji na budynku Urzędu Gminy"

Do pobrania;

1. Zaproszenie

2. Informacja o przedmiocie zamówienia

3. Formularz oferty

4. Wykaz robót budowlanych

5. Projekt umowy

6. Przedmiar

7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

8. Dokumentacja fotograficzna: zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3, zdjęcie 4

Wytworzył:
Zbigniew Kowalski - Wójt Gminy
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-03-17 11:10:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2017-03-31 12:10:17)