Podatki i opłaty na 2017 rok.

PODATKI I OPŁATY  2017r.

WZORY DEKLARACJI 2017

  1. Deklaracja na podatek rolny
  2. Deklaracja na podatek od nieruchomości
  3. Deklaracja na podatek leśny
  4. Deklaracja na podatek od środków transportowych

WZORY INFORMACJI 2017

  1. Informacja o gruntach
  2. Informacja o nieruchomościach i budowlach
  3. Informacja o lasach

Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

 

Cena żyta do podatku rolnego 52,44 zł (ogłoszona Komunikatem Prezesa GUS  z dnia 18 listopada 2016r).:

1) stawka za 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,10 zł

2) stawka za 1 ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków dla pozostałych gruntów wynosi 262,20 zl

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2016-11-15 10:37:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2017-03-03 11:13:12)