plik pdf - Ogłoszenie o uruchomieniu syren w dniach 14-15 listopada 2018r. Ogłoszenie o uruchomieniu syren w dniach 14-15 listopada 2018r.
(423.51 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2018-11-15 07:40:11)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - Zawiadomeinei o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zawiadomeinei o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie fermy indyków na działce nr 148 i 149 w miejscowości Chruściel, Gmina Płoskinia"
(573.29 KB)
Wytworzył:
Z up. Wójta Gminy Płoskinia- Sekretarz Gminy Stefan Hrybek
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2018-11-09 14:10:56)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Zawiadomeinei o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zawiadomeinei o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie fermy indyków na działce nr 7/41 w miejscowości Jarzębiec, Gmina Płoskinia"
(597.89 KB)
Wytworzył:
Z up. Wójta Gminy Płoskinia- Sekretarz Gminy Stefan Hrybek
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2018-11-09 14:23:11)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia w sprawie pzredłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia w sprawie pzredłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie fermy indyków na działce nr 148 i 149 w miejscowości Chruściel, gmina Płoskinia"
(621.17 KB)
Wytworzył:
Z up. Wójta Gminy Płoskinia- Sekretarz Gminy Stefan Hrybek
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2018-09-13 15:09:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Lisowski
(2018-10-11 13:08:12)


plik pdf - Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na " Budowie fermy indyków na działce nr 7/41 w miejscowości Jarzębiec, gmina Płoskinia"
(611.34 KB)
Wytworzył:
Z up. Wójta Gminy Płoskinia- Sekretarz Gminy Stefan Hrybek
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2018-08-16 12:53:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Lisowski
(2018-09-13 15:09:17)

plik pdf - Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na " Budowie fermy indyków na działce nr 148 i 149 w miejscowości Chruściel, Gmina Płoskinia"
(621.17 KB)
Wytworzył:
Z up. Wójta Gminy Płoskinia- Sekretarz Gminy Stefan Hrybek
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2018-09-13 15:09:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Lisowski
(2018-10-11 13:08:12)

plik pdf - Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.
(797.23 KB)
Wytworzył:
Zbigniew Kowalski - Wójt Gminy Płoskinia
(2018-08-31)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2018-08-31 14:28:10)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na " Budowie fermy indyków na działce nr 7/41 w miejscowości Jarzębiec, gmina Płoskinia"
(611.34 KB)
Wytworzył:
Z up. Wójta Gminy Płoskinia- Sekretarz Gminy Stefan Hrybek
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2018-08-16 12:53:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Lisowski
(2018-09-13 15:09:17)


plik pdf - Obwieszczenie o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu z dnia 12.06.2018r. Obwieszczenie o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu z dnia 12.06.2018r.
(593.6 KB)
Wytworzył:
Z up. Wójta Gminy Stefan Hrybek - Sekretarz Gminy
(2018-06-15)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2018-06-15 13:08:00)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf -  Informacja o Systemie Powiadamiania Ratunkowego - 997 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. Informacja o Systemie Powiadamiania Ratunkowego - 997 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.
(605.78 KB)
Wytworzył:
Z up. Wojwody Krzysztof Kuriata - Dyrektor Wydziału BiZK
(2018-05-16)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2018-05-18 12:11:55)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Obwieszczenie Dyrektora PGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę obiektu mostowego na rzece Pasłęce Obwieszczenie Dyrektora PGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę obiektu mostowego na rzece Pasłęce
(609.55 KB)
Wytworzył:
Piotr Modzelewski - Dyrektor PGWWP
(2018-04-19)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2018-05-10 07:44:08)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - DECYZJA  Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologiczna w Braniewie o braku przydatności wody do spożycia z ujęcia w Dąbrowie DECYZJA Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologiczna w Braniewie o braku przydatności wody do spożycia z ujęcia w Dąbrowie
(1.37 MB)
Wytworzył:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie
(2018-04-24)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2018-04-25 08:01:54)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
(4.63 MB)
Wytworzył:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2018-04-19 13:34:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Lisowski
(2018-04-19 13:35:12)


plik docx - Ogłoszenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Ogłoszenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
(28.51 KB)
Wytworzył:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2018-04-19 13:34:15)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Ogłoszenie Urzędowe w sprawie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w roku 2018 r. Ogłoszenie Urzędowe w sprawie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w roku 2018 r.
(1.2 MB)
Wytworzył:
Z up. Wójta Gminy Płoskinia- Sekretarz Gminy Stefan Hrybek
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2018-03-22 08:32:49)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(577.19 KB)
Wytworzył:
Zbigniew Kowalski - Wójt Gminy Płoskinia
(2018-02-28)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2018-03-12 11:11:34)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Informacja o dyżurze konsultantów Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w UG Płoskinia Informacja o dyżurze konsultantów Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w UG Płoskinia
(281.84 KB)
Wytworzył:
(2018-03-06)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2018-03-06 07:52:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2018-03-06 07:52:29)

plik - Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej). Rekrutacja kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej w 43 Batalionie Piechoty w Braniewie (Wojska Obrony Terytorialnej).
(18.94 MB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2018-02-23 15:14:09)
Ostatnio zmodyfikował:

plik doc - Odkleszczowe choroby zawodowe rolników - lepiej zapobiegać niż leczyć Odkleszczowe choroby zawodowe rolników - lepiej zapobiegać niż leczyć
(1.43 MB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2018-02-19 08:18:22)
Ostatnio zmodyfikował:plik pdf - Obwieszczenie Wojewody o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowych Obwieszczenie Wojewody o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowych
(3.98 MB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2018-01-29 08:03:23)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Afrykański pomór świń - zasady postępowania Afrykański pomór świń - zasady postępowania
(85.82 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2018-01-16 08:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie w sprawie dokonania spisu zwierząt za 2017 r. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie w sprawie dokonania spisu zwierząt za 2017 r.
(799.48 KB)
Wytworzył:
Wójt Gminy Płoskinia- Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2017-11-09 14:15:58)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Postanowienie prostujące z urzędu błąd pisarski w wydanym przez Wójta Gminy Płoskinia  zawiadomieniu-obwieszczeniu z dnia 24.10.2017 r. znak IN-II.6220.3.21.2017 Postanowienie prostujące z urzędu błąd pisarski w wydanym przez Wójta Gminy Płoskinia zawiadomieniu-obwieszczeniu z dnia 24.10.2017 r. znak IN-II.6220.3.21.2017
(372.59 KB)
Wytworzył:
Wójt Gminy Płoskinia-Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2017-10-31 07:51:42)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa fermy indyków na działce nr 148 i 149 w miejscowości Chruściel"
(540.07 KB)
Wytworzył:
Wójt Gminy Płoskinia-Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2017-10-04 11:57:52)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia z dnia 29.09.2017r. w sprawie przeprowadzenia akcji jodowej na terenie Gminy Płoskinia Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia z dnia 29.09.2017r. w sprawie przeprowadzenia akcji jodowej na terenie Gminy Płoskinia
(193.5 KB)
Wytworzył:
Zbigniew Kowalski - Wójt Gminy Płoskinia
(2017-09-29)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-09-29 09:55:53)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Informacja o zebraniu w sprawie Informacja o zebraniu w sprawie " Budowy fermy indyków na działce nr 148 i 149 w Chruścielu"
(260.55 KB)
Wytworzył:
Wójt Gminy Płoskinia- Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2017-09-27 10:17:46)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Ogłoszenie Urzędowe dotyczące możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Ogłoszenie Urzędowe dotyczące możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
(1.93 MB)
Wytworzył:
Wójt Gminy Płoskinia- Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2017-09-13 09:54:39)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Informacja o stypendium szkolnym o charakterze socjalnym Informacja o stypendium szkolnym o charakterze socjalnym
(489.64 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-08-31 08:56:45)
Ostatnio zmodyfikował:plik pdf - Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Giedyle-Robuzy wraz z przebudową przepustu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na odcinku Giedyle-Robuzy wraz z przebudową przepustu
(521 KB)
Wytworzył:
Wójt Gminy Płoskinia-Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2017-07-28 12:15:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Lisowski
(2017-07-28 12:24:54)

plik doc - Zaproszenie na Event w związku z realizacją projektu E-Kompetencje, Zaproszenie na Event w związku z realizacją projektu E-Kompetencje,
(398 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-06-08 13:53:10)
Ostatnio zmodyfikował:plik pdf - Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie w związku z wystąpieniem afrykańskiego poboru świń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie w związku z wystąpieniem afrykańskiego poboru świń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
(401.03 KB)
Wytworzył:
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie Tadeusz Zakrzewski
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2017-05-09 08:16:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Lisowski
(2017-05-09 08:17:01)

plik pdf - ANR - Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018 ANR - Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018
(1.24 MB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-05-05 12:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zniesieniu częściowych restrykcji w przetrzymywaniu drobiu Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zniesieniu częściowych restrykcji w przetrzymywaniu drobiu
(2.07 MB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-04-07 12:59:32)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej" w msc. Płoskinia na działkach nr 38/6, 38/7
(1.04 MB)
Wytworzył:
Wójt Gminy Płoskinia- Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2017-03-24 11:24:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Lisowski
(2017-08-31 14:48:17)


plik pdf - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci
(360.75 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-03-01 10:31:02)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Informacja o udzielaniu bezpłatnej porady prawnej w ramach Informacja o udzielaniu bezpłatnej porady prawnej w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"
(255.17 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-02-23 13:03:15)
Ostatnio zmodyfikował:

plik pdf - Informacja o terminie wydawania żywności oraz o terminie warsztatów kulinarnych w ramach programu POPŻ Informacja o terminie wydawania żywności oraz o terminie warsztatów kulinarnych w ramach programu POPŻ
(368.69 KB)
Wytworzył:
Kierownik GOPS
(2017-02-21)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-02-21 11:57:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2017-02-22 08:36:04)

plik pdf - Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
(284.03 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-02-20 12:32:32)
Ostatnio zmodyfikował:

plik doc - Informacja o dyżurze konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Informacja o dyżurze konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
(37.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-02-09 21:15:36)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - Nieodpłatna pomoc prawna kobiet w ciąży Nieodpłatna pomoc prawna kobiet w ciąży
(438.56 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-02-03 11:16:32)
Ostatnio zmodyfikował:


plik pdf - Ważna informacja dla hodowców drobiu Ważna informacja dla hodowców drobiu
(3.59 MB)
Wytworzył:
Wojewoda Warmińsko - Mazurski
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2017-01-03 14:09:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Korneluk
(2005-11-08 10:36:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2018-11-23 11:25:42)