Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich sołectw; Strubno, Tolkowiec, Lubnowo, Robuzy

Zarządzenie nr 88/2015 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Płoskinia

 

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Strubno - do pobrania

Informacja o wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa STRUBNO;

 Sołtysem Sołectwa Strubno został - Pan Mirosław Kuchta

Członkami Rady Sołeckiej zostali;

- Pani Anetta Granat

- Pani Maria Hrybek

- Pani Monika Szwanka

 

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wyborów Sołtysa  i Rady Sołeckiej Sołectwa Tolkowiec - do pobrania

Informacja o wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa TOLKOWIEC;

 Sołtysem Sołectwa Tolkowiec został - Pan Grzegorz Błądek

Członkami Rady Sołeckiej zostali;

- Pan Jarosław Piekarz

- Pan Władysław Piela

- Pan Patryk Sorkowicz

 

3. Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lubnowo - do pobrania

Informacja o wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa LUBNOWO;

 Sołtysem Sołectwa Lubnowo został - Pan Adam Zając

Członkami Rady Sołeckiej zostali;

- Pan Antoni Dawgul

- Pan Adam Szawioła

- Pan Wojciech Zając

 

4. Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wyborów Sołtysa  i Rady Sołeckiej Sołectwa Robuzy  - do pobrania

Informacja o wyborze Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa ROBUZY;

 Sołtysem Sołectwa Robuzy został - Pan Jan Krajnik

Członkami Rady Sołeckiej zostali;

- Pani Grażyna Pawlikowska

- Pan Stanisław Pawlikowski

- Pan Paweł Pawlikowski

Wytworzył:
(2015-11-06)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2015-11-06 08:32:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2015-12-11 12:21:08)