Sprawozdania finansowe i opinie RIO

 

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 01.12.2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 01.12.2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoskinia na 2018 rok.

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 01.12.2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoskinia na 2018 rok.

 

Sprawozdania finansowe III kwartał 2017 r.

Sprawozdania II kwartał 2017 r.

Sprawozdania I kwartał 2017 r.

 

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 06.04.2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za rok 2016 r.

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 30.01.2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Płoskinia na 2017 rok.

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 30.01.2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Płoskinia na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2017.

Sprawozdania IV kwartał 2016 r.

Sprawozdania III kwartał 2016 r.

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 15.12.2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2027

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 15.12.2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoskinia na 2017 rok.

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 15.12.2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Płoskinia na 2017 rok.

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 01.09.2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Płoskinia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płoskinia za pierwsze półrocze 2016 roku.

Sprawozdania II kwartał 2016 r.

Sprawozdania I kwartał 2016 r.

Uchwała RIO w Olsztynie z dnia 31.03.2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płoskinia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoskinia za rok 2015.

 

Wytworzył:
Wójt Gminy Płoskinia - Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Łukasz Korneluk
(2015-03-31 10:23:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2018-01-05 08:29:16)