Wybory Prezydenckie 2015

WYBORY I TURA 

Link do Krajowego Biura Wyborczego

Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Wójta Gminy Płoskinia w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Płoskinia z dnia 9 kwietnia 2015r. o numerach i granicach obwodów głosowania.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia spisów wyborców.

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborów wraz z wnioskiem o udostępnienie spisu wyborców.

Zarządzenie Wójta Gminy Płoskinia Nr 21/2015 z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składach i funkcjach.
 
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o terminie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania.
 
Wizualizacja wyborów na Prezydenta RP z dnia 10.05.2015r.
 
WYBORY II TURA 
 
Informacja o warunkach w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 24 maja 2015r.
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 r. o ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Korneluk
(2015-02-10 08:32:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Korneluk
(2015-05-15 09:34:25)