Opłaty za gospodarowanie odpadami

02 i 09.04.2020 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA NA 2020r.

 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  (obowiązują od 1 lutego 2020r.)

      W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Płoskinia informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 3 jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami  określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy.W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej Wójtowi Gminy Płoskinia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

      Dlatego też Wójt Gminy Płoskinia informuje o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych jedynie w sposób selektywny.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Płoskinia obowiązywać będzie od lutego 2020 r.; jednocześnie informujemy, że również z tym miesiącem ulegną zmianie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Wójt Gminy Płoskinia ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę.

Prosimy o składanie nowych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych tylko i wyłącznie w sposób selektywny od stycznia 2020 r.

Od 1 lutego 2020r. opłaty wynoszą:

nieruchomości ZAMIESZKAŁE (odpady selektywne):

  • 1 osoba: 16 zł/ za osobę miesięcznie,
  • w przypadku posiadania własnego kompostownika przydomowego mieszkańcowi przysługuje zwolnienie w wysokości 1 zł miesięcznie na jednego mieszkańca i wynosi 15 zł/ za osobę miesięcznie.

nieruchomości NIEZAMIESZKAŁE (odpady selektywne) opłaty wynoszą:

  • Pojemnik o pojemności 120 l- 16,90 zł
  • Pojemnik o pojemności 240 l- 33,80 zł
  • Pojemnik o pojemności 1100 l- 54,00 zł

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (do pobrania)

- wzór deklaracji wersja edytowana- NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA

- wzór deklaracji wersja pdf- NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA

- wzór deklaracji wersja edytowana- NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA

- wzór deklaracji wersja pdf- NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA

 

 

 

 

NOWE STAWKI OPŁAT (obowiązujące od 1 kwietnia 2019r.)

2019 rok

1) Uchwała Rady Gminy w Płoskini wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

13-15.11.2019 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019r. (zmiana od sierpnia 2019r.)

 

 

 

INFORMACJE

Informacje o gospodarce odpadami w Gminie Płoskinia w 2018 roku.

Informacja o gospodarce odpadami w Gminie Płoskinia w 2017 roku.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018r.

 

2018r. (odbiory odpadów wielkogabarytowych)

23.11.2018 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

06.08.2018 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

11.04.2018 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

 

 

2017r. (odbiory odpadów wielkogabarytowych)

17.10.2017 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

24.08.2017 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

09.06.2017 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

 

 

Uchwały związane z prowadzeniem gospodarki odpadami na terenie Gminy Płoskinia

 

1. Uchwała Rady Gminy Płoskinia w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłata za gospodarowanie odpadami.

2. Uchwała Rady Gminy Płoskinia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

3. Uchwała Rady Gminy Płoskinia w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 

4. Uchwała Rady Gminy Płoskinia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

5. Uchwała Rady Gminy Płoskinia w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Deklaracja w wersji edytowalnej 

 

WYKAZ ROZMIESZCZENIA GNIAZD DO SEGREGACJI ODPADÓW
NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA

1. Wykaz gniazd na terenie gminy

2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 r.

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

·        MAKULATURA – KOSZ NIEBIESKI

Wrzucamy: gazety, magazyny, katalogi, kartony, pudełka, tekturę falistą, stare zeszyty, torebki papierowe (czyste).

Nie wrzucamy: zdjęć, papieru powlekanego folią i kalką, papieru mokrego lub tłustego, pieluszek jednorazowych, papierowych naczyń jednorazowych, kartonów po mleku i napojach, tapet, worków po nawozach i cemencie, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

·        PLASTIK, METALE I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE – KOSZ ŻÓŁTY

Wrzucamy: plastikowe butelki, plastikowe pojemniczki po jogurtach, kefirach (itp.), plastikowe zakrętki, torebki, reklamówki, kartony po płynnej żywności, metalowe puszki po napojach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), wszelkie folie, ,doniczki plastikowe, styropian, folia aluminiowa.

Nie wrzucamy: pojemników po olejach i smarach, tłustych pojemników, tłustych butelek z tworzywa sztucznego, plastikowych okładek od książek
i zeszytów, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, odpadów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

ZALECA SIĘ ZGNIEŚĆ TWORZYWA SZTUCZNE PRZED WRZUCENIEM DO KOSZA

 

·        SZKŁO – KOSZ ZIELONY

Wrzucamy: butelki szklane, słoje i słoiki po przetworach, butelki po sokach i napojach.

Nie wrzucamy: luster, szyb okiennych i samochodowych, szkła gospodarczego (szklanki, kieliszki, miski, talerze), naczynia żaroodporne, żarówki
i świetlówki, wyroby z porcelany, zniczy, szklanych opakowań po lekarstwach, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Informacja o gospodarce odpadami w Gminie Płoskinia w 2015 roku.

Wytworzył:
Wójt Gminy Płoskinia - Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Łukasz Korneluk
(2013-02-19 09:42:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2020-03-12 08:27:43)