☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Płoskini

Piątek 01.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarejestrowanie działalności

 Działalność gospodarcza

 


Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji   - Stanowisko ds. Działalności gospodarczej, promocji i turystyki
pok. 5

tel. 556208603

 

Termin załatwienia:                                                                                       

Najpóźniej następnego dnia roboczego

 

Sposób załatwienia:                                                                                                  

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

·     zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),

·     wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,

·     pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy  - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),

·     przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

 

Wymagane dokumenty:

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.


Wniosek CEIDG -1 posiada załączniki:

CEIDG-MW – służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,

CEIDG-RD – służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej,

CEIDG-RB – służy do podawania informacji o rachunkach bankowych,

CEIDG-SC – służy do zgłaszania zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej,  

CEIDG-POPR – służy do dokonywania poprawek.      

                      

Opłaty:                                                                                                

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

 

Tryb odwoławczy:                                                                                                    

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

Uwagi:                                                                                                                

Wspólnicy spółki cywilnej muszą dokonać odrębnego zgłoszenia spółki w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym. 

Aktualność wpisu przedsiębiorcy figurującego w CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.

 

Podstawa prawna:                                                                                                   

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.672 z późniejszymi zmianami).

 

 

Załączniki:                                                                                                                              

·  wniosek CEIDG-1 bez załączników - pobierz                                                                          

·  wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami - pobierz                                                                                 

·  Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 - pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Korneluk
(2003-06-05 09:41:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2017-11-13 11:23:01)

 
 
liczba odwiedzin: 2414556

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X