☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Płoskini

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania


Wymagane dokumenty :
1) Wniosek  - Druk do pobrania
2) 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 /na jednym egz. propozycja zagospodarowania/ .

Opłaty :
Opłata skarbowa:
1. Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla następujących obiektów budowlanych: Załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960) :
a) budynków wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi, przeznaczonych na działalność związaną z produkcją, handlem, administracją, rzemiosłem, wystawiennictwem, kultem religijnym 190 zł.,
b) budowli, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, z wyłączeniem lokalnych inwestycji dla realizacji celów publicznych 228 zł.,
c) zespołu garaży 152 zł.,
d) budynków gospodarczych i garaży 38 zł.,
e) ponadlokalnych inwestycji liniowych 190 zł.,
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, oraz decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego art.2. pkt2 . Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe art.8 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.).

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu  Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy ;
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Decyzja – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Elblągu  ul. Kosynierów Gdyńskich za pośrednictwem Wójta Gminy Płoskinia  w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Inwestycji - Kierownik
pok. 3
tel. 556208603
Podstawa prawna :
Art. 39 i 40 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2017r, poz. 1073).

 
 
liczba odwiedzin: 2062458

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X