☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Herb Urząd Gminy w Płoskini

Czwartek 02.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracje, informacje oraz stawki podatków na 2020 rok

WZORY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

2. ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

3. ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

4. IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

5. ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

6. ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

7. ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

PODATEK ROLNY

1. DR-1 Deklaracja na podatek rolny

2. ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

3. ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

4. IR-1 Informacja o gruntach

5. ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

6. ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

7. ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

PODATEK LEŚNY

1. DL-1 Deklaracja na podatek leśny

2. ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

3. ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

4. IL-1 Informacja o lasach

5. ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

6. ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

7. ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

Przepisy określające wzory oraz sposób przesyłania informacji i deklaracji podatkowych.

1)UCHWAŁA NR VIII/74/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 rok - do pobrania

 

STAWKI PODATKÓW NA 2020r.

Cena żyta do podatku rolnego 58,46 zł (ogłoszona Komunikatem Prezesa GUS  z dnia 18 października 2019r. - M.P. 2019 r. poz.1017).:

1) stawka za 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 146,15 zł

2) stawka za 1 ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków dla pozostałych gruntów wynosi 292,30 zł

 

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku - 194,24 zł za 1 m3 (ogłoszona Komunikatem Prezesa GUS  z dnia 18 października 2019r- M.P. 2019r. poz.1018).

1) stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy tj. 42,7328 zł.

2) stawka podatku leśnego dla lasów wchodzących w skład rezerwatu przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,3664 zł 


 
 
ilość odwiedzin: 2006747

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X