☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Płoskini

Piątek 01.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 1. Uchwała Nr V/44/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoskinia wotum zaufania
 2. Uchwała Nr V/45/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Płoskinia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 3. Uchwała Nr V/46/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoskinia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 4. Uchwała Nr V/47/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Płoskini za rok 2018.
 5. Uchwała Nr V/48/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/25/2018 Rady Gminy  Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2019-2028  załączniki; objaśnienie, załącznik nr 1
 6. Uchwała Nr V/49/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 7. Uchwała Nr V/50/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Płoskinia.
 8. Uchwała Nr V/51/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Płoskinia.
 9. Uchwała Nr V/52/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/136/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 10. Uchwała Nr V/53/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia opłaty i zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej, publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoskinia.
 11. Uchwała Nr V/54/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze.
 12. Uchwała Nr V/55/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2019-07-03 10:57:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2019-07-03 11:37:11)
 
 
liczba odwiedzin: 2414536

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X