☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Herb Urząd Gminy w Płoskini

Poniedziałek 27.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja

Przewodniczącej Rady Gminy Płoskinia

o

zasadach zgłaszania się mieszkańców Gminy Płoskinia do udziału w debacie nad

„Raportem o stanie Gminy Płoskinia za 2018 rok”

  1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie poniżej 20.000 mieszkańców co najmniej 20 osób.
  6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos
    w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Płoskinia, Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 25 czerwca 2019r.

 

Do pobrania;

1. Raport o stanie Gminy Płoskinia za 2018 rok

2. Zgłoszenie mieszkańca Gminy Płoskinia do udziału w debacie

3. Lista poparcia dla mieszkańca do udziału w debacie

4. Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2019-06-04 15:14:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2019-06-05 07:27:38)
 
 
ilość odwiedzin: 1904614

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X