☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Płoskini

Środa 26.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja

Przewodniczącej Rady Gminy Płoskinia

o

zasadach zgłaszania się mieszkańców Gminy Płoskinia do udziału w debacie nad

„Raportem o stanie Gminy Płoskinia za 2020 rok”

  1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm) Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Termin przedłużony o 60 dni - art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.374 z późn. zm.).
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie poniżej 20.000 mieszkańców co najmniej 20 osób.
  6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Płoskinia, Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 28 czerwca 2021r.

 

Do pobrania;

1. Raport o stanie Gminy Płoskinia za 2020 rok

2. Zgłoszenie mieszkańca Gminy Płoskinia do udziału w debacie

3. Lista poparcia dla mieszkańca do udziału w debacie

4. Klauzula informacyjna

Wytworzył:
Przewodnicząca Rady Gminy - Elżbieta Sobolewska
(2021-06-09)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2019-06-04 15:14:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2021-06-09 14:27:00)
 
 
liczba odwiedzin: 2327265

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X