☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Płoskini

Piątek 01.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja Rady Gminy Płoskinia z dnia 20.12.2018 roku

1. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/251/2017  Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2018-2028

załączniki;        objaśnienie,       załącznik nr 1,         załącznik nr 2

2.Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

3. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z zakupem inwestycyjnym średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Płoskini.

4. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.

5. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XLV/306/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Płoskinia.

6.Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia.

7. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Chruściel, Dąbrowa i Tolkowiec w gminie Płoskinia.

  Załączniki graficzne; załącznik 1   załącznik 2  załącznik 3

8. Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

          - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

9.Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10.Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych, zasiłku celowego na żywność dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

11. Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

          - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

12.Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Płoskini.

13. Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Płoskinia na 2019 rok

14. Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

załączniki;        objaśnienie,       załącznik nr 1,         załącznik nr 2

15. Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoskinia na 2019 rok.

Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2018-12-21 13:30:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2019-01-18 11:53:07)
 
 
liczba odwiedzin: 2414510

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X