☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Herb Urząd Gminy w Płoskini

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja Rady Gminy Płoskinia z dnia 14.11.2017 roku

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Gminy  Płoskinia z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2017-2027

                   objaśnienie     - załącznik Nr 1      , załącznik Nr 2

2. Uchwała Nr XXXI/239/2017 Rady Gminy Płoskinia  z dnia  14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

     załącznik Nr 1,    załącznik Nr 2, 

3. Uchwała Nr XXXI/240/2017 Rady Gminy Płoskinia  z dnia  14 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia.

4. Uchwała Nr XXXI/241/2017 Rady Gminy Płoskinia  z dnia  14 listopada 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

5. Uchwała Nr XXXI/242/2017 Rady Gminy Płoskinia  z dnia  14 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków

6. Uchwała Nr XXXI/243/2017 Rady Gminy Płoskinia  z dnia  14 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

7. Uchwała Nr XXXI/244/2017 Rady Gminy Płoskinia  z dnia  14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

8. Uchwała Nr XXXI/245/2017 Rady Gminy Płoskinia  z dnia  14 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę.

Wytworzył:
Elżbieta Sobolewska - Przewodnicząca RG
(2017-11-17)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-11-17 08:33:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2017-12-14 08:24:50)
 
 
ilość odwiedzin: 1605471

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X