☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Herb Urząd Gminy w Płoskini

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty uchwał - sesja 14.11.2017 r.

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Gminy  Płoskinia z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na  

     lata 2017-2027

  - objaśnienie     - załącznik Nr 1      , załącznik Nr 2

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

uzasadnienie,   załącznik Nr 1,  załącznik Nr 2,   załącznik Nr 3,    załącznik Nr 4,  załącznik Nr 5,    załącznik Nr 6,

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoskinia.

4. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków

6. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”        

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę.

 

                

Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2017-11-09 09:49:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2017-11-09 10:16:13)
 
 
ilość odwiedzin: 1605640

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X