☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Herb Urząd Gminy w Płoskini

Poniedziałek 21.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja Rady Gminy Płoskinia z dnia 22.03.2017 roku

Uchwała Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Płoskinia z dnia
21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2017-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa                     Objaśnienie do WPF

Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Uchwała Nr XXIV/193/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Płoskinia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia

Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia

     ----- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017 rok w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia

Uchwała Nr XXIV/198/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Uchwała Nr XXIV/199/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej na własność Gminy Płoskinia

Uchwała Nr XXIV/200/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Płoskinia oraz warunki i zasady korzystania z przystanków

Uchwała Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2017 roku”

Załącznik do Uchwały

---  Wyrok WSA stwierdzający nieważności uchwały Nr XXIV/201/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy     Płoskinia w 2017 roku”

 

 

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Sobolewska Przewodnicząca Rady Gminy
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2017-03-30 12:03:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2018-02-02 08:27:33)
 
 
ilość odwiedzin: 1631319

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X