Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Płoskini
Herb Urząd Gminy w Płoskini

Niedziela 21.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja Rady Gminy Płoskinia w dniu 26.02.2016r.

UCHWAŁA NR XII/97/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 lutego 2016 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy  Płoskinia z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2016-2025.

UCHWAŁA NR XII/98/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XII/99/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 lutego 2016 r.  w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XII/100/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Płoskinia

UCHWAŁA NR XII/101/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoskinia na rzecz PKP PLK S.A.

UCHWAŁA NR XII/102/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2016 roku”

UCHWAŁA NR XII/103/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

UCHWAŁA NR XII/104/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Chruściel”   

             załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XII/105/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa”  

              załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XII/106/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Tolkowiec” 

             załącznik nr 1

UCHWAŁA NR XII/107/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2016”

UCHWAŁA NR XII/108/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Płoskinię, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2016-03-09 09:22:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2016-08-17 11:40:02)
 
 
ilość odwiedzin: 1561585

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X