☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Płoskini

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2016 roku

Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 24 października 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2016 roku.

Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016r.

Zarządzenie Wójta Gminy Płoskinia Nr 27/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy Płoskinia Nr 23/2016 z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2015 rok.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 20/2016 z dnia 23 marca 2016r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Płoskinia.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 18/2016 z dnia 23 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płoskinia na 2015 r.

Załącznik Nr 1 - Informacja z wykonania budżetu za rok 2015.

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania Budżetu Gminy Płoskinia za rok 2015. - zestawienie z wykonania dochodów na 31 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Płoskinia Nr 55/2016 z dnia 24 października 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2016 roku.

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Płoskinia na 2015 rok. - zestawienie z wykonania wydatków na 31 grudnia 2015 rok.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 16/2016 z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Płoskinia przy załatwieniu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 15/2016 z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Płoskinia oraz powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu na rok 2016.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 14/2016 z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 13/2016 z dnia 4 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 12/2016 z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej  do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 11/2016 z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 10/2016 z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 9/2016 z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Płoskinia w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płoskinia na lata 2016 - 2020".

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 8/2016 z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 7/2016 z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Płoskinia.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 6/2016 z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie sprzedaży ruchomości - prasa zbierająca Z-224.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 4/2016 z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Płoskinia w sprawie uchwalenia ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2016 roku".

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 3/2016 z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do prowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Beaty Rycko.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 2/2016 z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Płoskinia odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie Wójt Gminy Płoskinia Nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Płoskinia na 2016 rok.

Wytworzył:
Wójt Gminy Płoskinia - Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2016-03-09 09:08:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Lisowski
(2016-10-24 15:09:40)
 
 
liczba odwiedzin: 2062454

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X