☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Płoskini

Środa 26.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

PROGRAM RODZINA 500plus

 

1. Informacja  o programie

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500plus) została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 17 lutego 2016 r. poz. 195.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płoskini, Płoskinia 27/1 - od 1 kwietnia 2016r.

Godziny przyjęć wniosków;

  • od poniedziałku do piątku; 7.30 - 15.30

 

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2016r., prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia br.

 

UWAGA:

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,w przypadku złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

Wniosek może być składany także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, albo systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.
Program Rodzina 500plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Do pobrania; treść ustawy

 

2. Informacja o wzorze wniosku

W Dzienniku Ustaw pod poz. 214 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Rozporządzenie zawiera m.in. wzór wniosku, który będzie trzeba wypełnić, by otrzymać świadczenie.

Do pobrania; treść rozporządzenia

 

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze - pliki do pobrania

wniosek_500.pdf   Wzór wniosku 

 

 

Wytworzył:
(2016-02-22)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2016-02-22 10:24:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2016-05-11 12:41:06)
 
 
liczba odwiedzin: 2327222

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X