☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Płoskini

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020

 

Nabór do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia na rok szkolny 2020/2021


Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996z późn. zm.).

Terminy rekrutacji określa;

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia


 

 

Nabór do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia na rok szkolny 2019/2020


Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996z późn. zm.).

Terminy rekrutacji określa;

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia

 

Nabór do pierwszych klas szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Płoskinia na rok szkolny 2019/2020

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale NR XXIV/194/2017 Rady Gminy Płoskinia w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Płoskinia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Terminy określa;

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do szkół i przedszkoli można uzyskać w sekretariatach szkół - Szkoła Podstawowa w Płoskini oraz Szkoła Podstawowa w Chruścielu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2016-02-17 09:36:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2020-02-05 12:19:46)
 
 
liczba odwiedzin: 2062389

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X