☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Herb Urząd Gminy w Płoskini

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2018/2019

Nabór do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia na rok szkolny 2018/2019


Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia

Nabór do pierwszych klas szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Płoskinia na rok szkolny 2018/2019

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale NR XXIV/194/2017 Rady Gminy Płoskinia w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Płoskinia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Terminy określa; Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do szkół i przedszkoli można uzyskać w sekretariatach szkół - Szkoła Podstawowa w Płoskini oraz Szkoła Podstawowa w Chruścielu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2016-02-17 09:36:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2018-01-23 15:03:16)
 
 
ilość odwiedzin: 1605499

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X