☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Herb Urząd Gminy w Płoskini

Piątek 24.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Karta Dużej Rodziny

 

JAK ZOSTAĆ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY - do pobrania

 

 

Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

 

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 

 

 

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

 

  1. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 

  1. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 

  1. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

  1. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

  1. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

 

 

 

 

Karta

Drodzy Rodzice Wielodzietni, Drogie Rodziny, mamy dla Was bardzo dobre wiadomości! Oczekiwana przez wszystkich Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny właśnie wchodzi w życie!

Kartę wprowadzono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta jest wydawana bezpłatnie. Za wydanie duplikatu Karty – np. w przypadku zgubienia oryginału - trzeba będzie jednak wnieść już opłatę – 8, 76 zł.  Karta wydawana będzie na poziomie administracji samorządowej.

 

Jakie informacje zostaną zamieszczone na Karcie?

Każda z wydanych Kart zawierać będzie imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL, termin ważności Karty, numer Karty – składający się z 14 cyfr (7 pierwszych to identyfikator gminy, następne 5 cyfr to numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny – a 2 ostatnie to przypisano kolejno numer osoby w rodzinie), logo programu, skrót KDR pisany alfabetem Braill'a - oraz zabezpieczenia chroniące dokument przed podrobieniem i fałszowaniem.

Do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Korneluk
(2014-06-24 14:52:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2015-12-09 08:13:57)
 
 
ilość odwiedzin: 1719262

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X