☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Płoskini

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy w Płoskini prosi o zgłaszanie do dnia 7 czerwca 2021. chęć oddania odpadów :

- wielkogabarytowych (stoły, krzesła, łóżka, szafy, fotele, dywany, opony samochodowe itp.),

- elektrośmieci (lodówki, kuchenki elektryczne, monitory, telewizory, radia, pralki itp.).

Planowany odbiór odpadów od 10 do 18 czerwca 2021 roku.

Sektor 1 (sołectwo Chruściel, Dąbrowa, Pierzchały, Płoskinia, Pielgrzymowo, Strubno)

Sektor 2 ( sołectwo Lubnowo, Tolkowiec, Jarzębiec, Wysoka Braniewska, Długobór, Łozy, Robuzy, Podlechy)

Osoby zainteresowane oddaniem wyżej wymienionych odpadów prosimy o kontakt pod nr telefonu 55 620 86 03 lub email: gok@ploskinia.eu

 

 

INFORMACJA

Urząd Gminy w Płoskini informuje o zmianie terminu odbioru odpadów: papier i makulatura. Według harmonogramu odpady powinny zostać odebrane 26 czerwca, ze względu na zmianę odpady zostaną odebrane w dniu 23 czerwca.

 

 

 

 

K O M U N I K A T

w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Płoskinia

 


Wójt Gminy Płoskinia informuje, że od 15.02.2021r. Urząd Gminy w Płoskini zostaje otwarty dla petenta (otwarte zostaje wejście główne)

 

 

  • Istnieje również możliwość złożenia wniosków do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu od strony parkingu 

 

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy konieczne jest przestrzeganie wymogów w zakresie działań profilaktycznych wynikających z przepisów prawa i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

  • ochrona osobista - posiadanie ochrony zakrywającej nos i usta,
  • dezynfekcja rąk przed wejściem do urzędu,
  • zachowanie 1,5 metrowej odległości między osobami.

 

Aktualne zasady i ograniczenia - COVID -19

 

 


Informacja

Urząd Gminy w Płoskini informuje ;

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku, oraz  art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.),                                                   

 Wójt Gminy Płoskinia realizuje zadanie dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Uruchomiona została infolinia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8,00 d0 18.00 pod numerami telefonów; 533 586 300 oraz 517 655 077

 

PLAKAT PROMUJĄCY SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID - 19 (do pobrania)

URZĄD GMINY W PŁOSKINI

PŁOSKINIA 8

14-526 PŁOSKINIA

Tel. 55 620 86 00

Fax. 55 620 86 02

 

 

e-mail : ugploskinia@braniewo.net.pl

www.ploskinia.eu

ePUAP: epuap.gov.pl

Adres skrzynki do doręczeń: /bbnqn51836/skrytka

NIP: 582-000-49-33

REGON: 000546006

 

 

GMINA PŁOSKINIA

NIP 582-162-37-10

REGON: 170748034

 

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać

w kasie urzędu  do godziny 13.00

lub na konto

Urzędu Gminy Płoskini :

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Oddział Braniewo

Filia Płoskinia 

Nr: 42831300090050829020000010

 

 

 

Wykaz numerów telefonów

 

 

1. Sekretariat;                                                                                             55 620 86 00                

2. Wójt Gminy;                                                                                            55 620 86 01 

3. Fax;                                                                                                          55 620 86 02 

4. Księgowość;                                                                                           55 620 86 11

5 Skarbnik Gminy;                                                                                      55 620 86 04          

6. Referat Inwestycji;                                 

    Stanowiska; Kierownik referatu,                                                  55 620 86 05

    Wymiar podatku i opłat                                                                  55 620 86 05

    Zarządzanie środkami trwałymi i gospodarka odpadami                55 620 86 05

    Rolnictwo i środowisko                                                                  55 620 86 05

    Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne           55 620 86 03

    Działalność gospodarcza, bezrobocie,promocja, turystyka, sport 55 620 86 03

8. Księgowość, windykacja;                                                            55 620 86 06

9. Ewidencja ludności, dowody osobiste;                                      55 620 86 07

10. Sekretarz Gminy;                                                                      55 620 86 08

11. Kasa;                                                                                          55 620 86 09

12. Księgowość szkół;                                                                    55 620 86 10

13. USC;                                                                                          55 620 86 07                   

 

 

    

 UWAGA!  ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Płoskini informuje, że od dnia 01.01.2020 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

 z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Urząd Gminy Płoskinia
Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia

 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Oddział Braniewo

Filia Płoskinia

79 8313 0009 0050 8290 2000 0120

 

 

INFORMACJA - dyżur dzielnicowego

Wójt Gminy Płoskinia informuje, iż w każdy

wtorek w godz. od 10,00 do 12,00

w Zamiejscowym Punkcie Przyjęć w Płoskini mieszczącym się

w Ośrodku Zdrowia w Płoskini

będzie dyżurował dzielnicowy

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Test Testowy
(2003-05-27 14:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2021-05-11 13:19:13)
 
 
liczba odwiedzin: 2185621

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X