☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Płoskini

Niedziela 27.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

 

I N F O R M A C J A

 Starosty Braniewskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych gminy Płoskinia - do pobrania

 

INFORMACJA

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA

Urząd Gminy w Płoskini informuje, że od 1 października 2020 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Płoskinia.

Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez dotychczasowego wykonawcę usługi odbioru odpadów komunalnych tj. EMPEGIEKA Sp. z o.o.. Ma to związek z podjętą przez Radę Gminy Płoskinia uchwałą nr XIV/128/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/87/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części opłaty.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia oraz cmentarzy.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Wójt Gminy  Płoskinia będzie prowadził kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także kontrolę firm odbierających odpady z przedmiotowych nieruchomości. Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej przedstawiamy podmioty z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, z którymi mogą Państwo nawiązać współpracę:

1. EMPEGIEKA Sp. z o.o. Ul. Morska 55 14-500  Braniewo

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. Ul. Polna 3,   14-400 Pasłęk

              3. Koma Olsztyn Sp z o.o., Ul. Towarowa 20A,10-417 Olsztyn

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Nieczystościami Sp. z o.o., Ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta
  1. Zakład Usług Komunalnych Marek Janusz Bednarczyk, Zaścianki 37 m 1, 14-420 Młynary
  1. REMONDIS OLSZTYN Sp. z o.o., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn
  2. KOMA Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk

 

 

K O M U N I K A T

Wójta Gminy Płoskinia

w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Płoskinia

 

Urząd Gminy w Płoskini od dnia 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) będzie ponownie otwarty dla petentów.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Płoskinia oraz pracowników urzędu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym osoby przebywające na terenie Urzędu Gminy proszone są o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa:

  • osoby przybywające do urzędu zobowiązane są do noszenia maseczek,
  • należy zdezynfekować ręce płynem dostępnym przy wejściu do Urzędu,
  • w urzędzie należy zachować bezpieczny odstęp między osobami przebywającymi.

Jednocześnie zaleca się załatwianie spraw drogą telefoniczną, mailową, listownie oraz wykorzystując platformę internetową ePUAP.

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy:

e-mail:ugploskinia@braniewo.net.pl

Sekretariat: tel. 55 620 86 00

e-puap:   bbnqn51836

USC;  tel. 55 620 86 07

Praca kasy – od dnia 08.06.2020r. kasa w Urzędzie Gminy zostaje otwarta.

Zaleca się również wszelkie płatności dokonywać w formie bezgotówkowej lub wpłaty w banku na konto Urzędu Gminy Płoskinia

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy,

Oddział Braniewo, Filia Płoskinia

Podatki i opłaty:  42 8313 0009 0050 8290 2000 0010

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

                             79 8313 0009 0050 8290 2000 0120

Przypominamy, że jeżeli ktoś ma podejrzenie że może być zarażony koronawirusem powinien najpierw skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją Sanepidu.

W żadnym wypadku nie powinniśmy przychodzić do przychodni zdrowia. Możemy w ten sposób zarazić inne osoby.

Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie możemy dzwonić pod numer: 55 243 25 45

Numery telefonu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie pełniące dyżur całodobowo:

604 218 685
502 250 764
509 805 750

Całodobowo działa także linia telefoniczna, uruchomiona przez NFZ- 800-190-590.

Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem- informacja do pobrania


 

URZĄD GMINY W PŁOSKINI

PŁOSKINIA 8

14-526 PŁOSKINIA

Tel. 55 620 86 00

Fax. 55 620 86 02

 

 

e-mail : ugploskinia@braniewo.net.pl

www.ploskinia.eu

ePUAP: epuap.gov.pl

Adres skrzynki do doręczeń: /bbnqn51836/skrytka

NIP: 582-000-49-33

REGON: 000546006

 

 

GMINA PŁOSKINIA

NIP 582-162-37-10

REGON: 170748034

 

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać

w kasie urzędu  do godziny 13.00

lub na konto

Urzędu Gminy Płoskini :

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Oddział Braniewo

Filia Płoskinia 

Nr: 42831300090050829020000010

 

 

 

Wykaz numerów telefonów

 

 

1. Sekretariat;                                                                                             55 620 86 00                

2. Wójt Gminy;                                                                                            55 620 86 01 

3. Fax;                                                                                                          55 620 86 02 

4. Księgowość;                                                                                           55 620 86 11

5 Skarbnik Gminy;                                                                                      55 620 86 04          

6. Referat Inwestycji;                                 

    Stanowiska; Kierownik referatu,                                                  55 620 86 05

    Wymiar podatku i opłat                                                                  55 620 86 05

    Zarządzanie środkami trwałymi i gospodarka odpadami                55 620 86 05

    Rolnictwo i środowisko                                                                  55 620 86 05

    Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne           55 620 86 03

    Działalność gospodarcza, bezrobocie,promocja, turystyka, sport 55 620 86 03

8. Księgowość, windykacja;                                                            55 620 86 06

9. Ewidencja ludności, dowody osobiste;                                      55 620 86 07

10. Sekretarz Gminy;                                                                      55 620 86 08

11. Kasa;                                                                                          55 620 86 09

12. Księgowość szkół;                                                                    55 620 86 10

13. USC;                                                                                          55 620 86 07                   

 

 

 

     

 UWAGA!  ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Płoskini informuje, że od dnia 01.01.2020 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

 z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Urząd Gminy Płoskinia
Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia

 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Oddział Braniewo

Filia Płoskinia

79 8313 0009 0050 8290 2000 0120

 

 

 

INFORMACJA - dyżur dzielnicowego

Wójt Gminy Płoskinia informuje, iż w każdy

wtorek w godz. od 10,00 do 12,00

w Zamiejscowym Punkcie Przyjęć w Płoskini mieszczącym się

w Ośrodku Zdrowia w Płoskini

będzie dyżurował dzielnicowy

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Test Testowy
(2003-05-27 14:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2020-09-09 13:47:34)
 
 
liczba odwiedzin: 2060660

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X