☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Herb Urząd Gminy w Płoskini

Wtorek 25.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

URZĄD GMINY W PŁOSKINI

PŁOSKINIA 8

14-526 PŁOSKINIA

Tel. 55 620 86 00

Fax. 55 620 86 02

 

 

e-mail : ugploskinia@braniewo.net.pl

www.ploskinia.eu

ePUAP: www.epuap.gov.pl

NIP: 582-000-49-33

REGON: 000546006

 

 

GMINA PŁOSKINIA

NIP 582-162-37-10

REGON: 170748034

 

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać

w kasie urzędu  do godziny 13.00

lub na konto

Urzędu Gminy Płoskini :

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Oddział Braniewo

Filia Płoskinia 

Nr: 42831300090050829020000010

  

 

Wykaz numerów telefonów 

1. Sekretariat; 55 620 86 00

2. Wójt Gminy; 55 620 86 01 

3. Fax;  55 620 86 02 

4. Księgowość;  55 620 86 11 

5. Skarbnik Gminy; 55 620 86 04 

6. Referat inwestycji; 55 620 86 03

Stanowiska; Kierownik referatu,

Działalność gospodarcza, promocja i turystyka

Pozyskiwania środków finansowych

7. Referat środowiska i rolnictwa; 55 620 86 05

 Stanowiska; Kierownik referatu,

Wymiar podatku i opłat

Zarządzanie środkami trwałymi i gospodarka odpadami

Gospodarka nieruchomościami

8. Księgowość, windykacja; 55 620 86 06

9. Ewidencja Ludności, dowody osobiste;  55 620 86 07

10. Sekretarz Gminy; 55 620 86 08

11. Kasa; 55 620 86 09

12. Księgowość szkół; 55 620 8610

13. USC; 55 620 86 07

 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  (obowiązują od 1 lutego 2020r.)

      W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Płoskinia informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 3 jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami  określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy.W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej Wójtowi Gminy Płoskinia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

      Dlatego też Wójt Gminy Płoskinia informuje o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych jedynie w sposób selektywny.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Płoskinia obowiązywać będzie od lutego 2020 r.; jednocześnie informujemy, że również z tym miesiącem ulegną zmianie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Wójt Gminy Płoskinia ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę.

Prosimy o składanie nowych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych tylko i wyłącznie w sposób selektywny od stycznia 2020 r.

Od 1 lutego 2020r. opłaty wynoszą:

nieruchomości ZAMIESZKAŁE (odpady selektywne):

  • 1 osoba: 16 zł/ za osobę miesięcznie,
  • w przypadku posiadania własnego kompostownika przydomowego mieszkańcowi przysługuje zwolnienie w wysokości 1 zł miesięcznie na jednego mieszkańca i wynosi 15 zł/ za osobę miesięcznie.

nieruchomości NIEZAMIESZKAŁE (odpady selektywne) opłaty wynoszą:

  • Pojemnik o pojemności 120 l- 16,90 zł
  • Pojemnik o pojemności 240 l- 33,80 zł
  • Pojemnik o pojemności 1100 l- 54,00 zł

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (do pobrania)

- wzór deklaracji wersja edytowana- NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA

- wzór deklaracji wersja pdf- NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA

- wzór deklaracji wersja edytowana- NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA

- wzór deklaracji wersja pdf- NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA NA 2020r.

     

 UWAGA!  ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Płoskini informuje, że od dnia 01.01.2020 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Urząd Gminy Płoskinia
Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia

 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

Oddział Braniewo

Filia Płoskinia

79 8313 0009 0050 8290 2000 0120

 

 

 

 

 

INFORMACJA - dyżur dzielnicowego

Wójt Gminy Płoskinia informuje, iż w każdy

wtorek w godz. od 10,00 do 12,00

w Zamiejscowym Punkcie Przyjęć w Płoskini mieszczącym się

w Ośrodku Zdrowia w Płoskini

będzie dyżurował dzielnicowy

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Test Testowy
(2003-05-27 14:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Lisowski
(2020-01-13 13:31:24)
 
 
ilość odwiedzin: 1926826

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X